Spanish Dining
Rico
Tel03-3347-2305
AddressSHINJUKU MITSUI Bldg. B1 Level, 2-1-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo
Open

Mon-Sat:
10:00 - 21:00
14:30 - 17:00
17:30 - 23:00 (LO 22:00)
Sun Holidays:
11:30 - 22:00 (LO 21:00)

Access

Shinjuku Sta.(JR, Odakyu, Keio, Tokyo Metro, Toei Subway)