Kayu-San-Chin
Saitama-Shintoshin COCOON
Tel048-600-6051
AddressCOCOON CITY Saitama-Shintoshin East Bldg. 2F, 4-267-11 Yoshiki-cho, Omiya-ku, Saitama, Saitama
Open

11:00 - 23:00 (LO 22:00)
Open Daily (except closed day)

Access

Saitama-Shintoshin Sta.(JR Keihin-Tohoku Line, Takasaki Line, Utsunomiya Line)