Kayu-San-Chin
Shinjuku KEIO MALL
Tel03-5339-1335
AddressKeio Mall Area A, South Exit Underground mall 1, 1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo
Open

11:00 - 23:00 (LO 22:20)
Open Daily (except closed day)

Access

Shinjuku Sta.(JR, Odakyu, Keio, Tokyo Metro, Toei Subway)