UDON Tsurukoshi
Shinjuku KEIO MALL
Tel03-5322-2991
AddressKeio Mall Area A, South Exit Underground mall 1, 1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo
Open

Mon-Fri: 7:00 - 22:30 (LO 22:00)
Sat Sun Holidays: 9:00 - 22:30 (LO 22:00)
Open Daily (except closed day)

Access

Shinjuku Sta.(JR, Odakyu, Keio, Tokyo Metro, Toei Subway)