Notice

Business hours during the New Year’s season (Tonkatsu Brands)

2020.12.25 Branch information

>>Tonkatsu Shinjuku Saboten

>>Ebisu Katsu-sai, Haoju Saboten, Tonkatsu Katsu-sho, Deli&Café「SWEET CACTUS」

Brands

Close

Saboten business category

Chinese dining

Others